Εταιρεία

Υπηρεσίες Μεταφορών

Ζητήστε Προσφορά

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργασίες - Πελάτες

Επικοινωνία

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Αναλαμβάνουμε την άμεση είσπραξη των αντικαταβολών (μετρητά, επιταγές ) και την απόδοσή τους στους δικαιούχους σύμφωνα με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από το αντίστοιχο τμήμα της Νάξου στο τηλέφωνο 22850 26420.